Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2012

decrypt
Dowiedziałam się, że żeby pójść naprzód trzeba wybaczyć tym, którzy nas zranili. Sami też musimy prosić o wybaczenie. Bez tego ofiarą będą padać niewinni ludzie.
— Gossip Girl
decrypt
W obliczu prawdziwej miłości nie można się poddać. Nawet jeśli jej obiekt cię o to błaga.
— Gossip Girl
decrypt
Reposted fromsaintist saintist viafucktion fucktion
decrypt
2671 72c6 390
Reposted frombendem bendem viafucktion fucktion

June 15 2012

decrypt
Drugiego człowieka kocha się takim jaki jest, albo nie kocha wcale
Reposted frompeace peace viafucktion fucktion
decrypt
8767 ab23 390
Reposted fromsowaaa sowaaa viafucktion fucktion
decrypt
4296 db98 390
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viafucktion fucktion
decrypt
stoję sam na sam z życiem i muszę coś zniszczyć
— gdybymiałoniebyćjutra
Reposted fromNizejPodpisany NizejPodpisany viafucktion fucktion
decrypt
5645 26c1 390
Reposted fromneedtochange needtochange viafucktion fucktion
decrypt
6408 7473 390
♥!
Reposted fromobliviate obliviate viafucktion fucktion
decrypt
Jeśli chłopak pierwszy powie, że kocha to znaczy, że tak jest.
Reposted frommefir mefir viafucktion fucktion
decrypt
0971 537a 390
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viafucktion fucktion
decrypt
2860 8283 390
Reposted fromsmacznie smacznie viafucktion fucktion
decrypt
Kiedy będe juz stara, a moje wnuki zapytają, kto był moją pierwszą prawdziwą miłością, nie chcę wyciągać albumu ze zdjęciami, chcę pokazać palcem na drugi koniec pokoju i powiedzieć :"Tam siedzi".
— DMT
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viafucktion fucktion
decrypt
7340 133c 390
tra ta ta ; DD
Reposted frommysoul mysoul viafucktion fucktion
decrypt
Ciekawe jak by moje życie się potoczyło gdybym Cię nie poznała i nie pokochała...
Reposted frominsidemyheart insidemyheart viafucktion fucktion
decrypt
Reposted fromkashka kashka viafucktion fucktion
decrypt

Nie zwracaj uwagi na ludzi, na tłum. Tylko Ty i ja, to jest piękne, wiesz?

— Ewelinkja Sosza
Reposted fromresort resort viafucktion fucktion
decrypt

Choćbyś miała przestać spać i zesrać się żwirem, nigdy, nigdy się nie poddawaj, moja droga. Zapamiętaj to sobie, bo jeszcze nie raz będziesz płakać pod prysznicem i tak samo często będziesz musiała wyjść spod strumienia gorącej wody i żyć dalej. Nie zgub się w tym syfie.

— Bzium, http://pfff.blox.pl/html
Reposted fromzmora zmora viafucktion fucktion
decrypt

Nikt nie da rady zająć Twojego miejsca.

— nikt
Reposted fromanuss anuss viafucktion fucktion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl